Sociedade Galega de Terminoloxía
Apartado de Correos 95
15780 Santiago de Compostela
Galicia
 

 

benvida

Obxectivos

Actividades

Estatutos

Directiva

Actas

Socios

Novidades

Ligazóns

 

 

 

 

 

 

Benvida á Sociedade Galega de Terminoloxía

A Sociedade Galega de Terminoloxía (SGaT) nace a finais do ano 2004 pola vontade de profesionais e persoas interesadas no eido da terminoloxía para uniren esforzos na promoción e difusión da terminoloxía en Galicia.

É unha asociación sen ánimo de lucro que desenvolve as súas actividades no ámbito galego e que procura crear vínculos con outras asociacións e institucións semellantes de territorios con vencellos históricos, xeográficos e culturais comúns, nomeadamente os do ámbito lusófono, así como con organizacións estranxeiras e internacionais.

Quere constituír unha plataforma estábel para o intercambio de coñecementos e de informacións sobre actividades terminolóxicas e contribuír ao recoñecemento e á profesionalización das persoas que traballan con ou para a terminoloxía en Galicia.

A SGaT está aberta á participación de todas aquelas persoas e institucións interesadas en calquera dos aspectos que atinxen á terminoloxía e precisa do esforzo de moitas para acadar as arelas que nos unen.

 

Rolda de Terminoloxía

 

Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet

 

 

 

Última actualización 28 de abril de 2008

Webmaster