Apartado de Correos 95
15780 Santiago de Compostela
Galicia
Volver ao índice
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termos do A ao C

 

A

alborada

ántrax

apósito adhesivo

B

barreira de control

bolo con salchicha

bolos preñes de salchicha

C

carbuncho

carbúnculo

centro dos vellos

centro dos maiores

circunvalación