Apartado de Correos 95
15780 Santiago de Compostela
Galicia
Volver ao índice
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quirguistán

 

Ficha elaborada por Xabier Cid

21/7/2005

• Quir ou Kir?
O k- é a solución internacional máis difundida, e a que empregan eles, porque distinguen entre o son q- e o k-.
O q- é a solución harmónica co portugués e ao mesmo tempo é a máis coherente co sistema galego (que, por outra parte, case nunca se respecta neste tipo de : Kuwait, Qatar)

• -icia ou -istán
-icia/-izia é un sufixo eslavo.
-istán é túrquico.

• -guis- ou -guiz-?
O emprego de -z- é o que sinalan as autoridades galegas, incluso cando paradoxalmente se fai unha adaptación da primeira consoante.
O emprego de -c- é coherente co sistema galego.
A variación -z-/-s- é un problema gráfico que a homonimia portuguesa non resolve. Tería sentido saber como os falantes de alí pronuncian o seu -z-/-s-?

• -guiz- ou -guicis-?
Deberiamos facer un padrón con -istán (como Afganistán ou Paquistán), ou en -stán/-tán (como Cazaxtán)

• quirguices (de quirguiz ou de quirguice), quirguizos, quirguisos...?
Quizais resolvendo o primeiro destes asuntos, poidamos chegar a aclarar o xentilicio máis doadamente.

Calas en linguas, conforme a wikipedia, aínda que estou seguro de que poderiamos atopar gugleando un amplo abano doutras solucións:

Chirgisia (Latin), Ciorgastan (Scots Gaelic), Cyrgystan (Welsh), Kirghizistan (French, Italian), Kirgisia (former Finnish name), Kirgisien (Danish), Kirgisistan (German, Norwegian, Danish variant), Kirgistan (Croatian, Danish variant, Finnish, Serbian, Polish), Kirgistani (Albanian), Kirgizië (Dutch), Kirgizija (Lithuanian, Slovene), Kirgizio (Esperanto), Kirgizistan (Swedish, Tukish, Slovene variant), Kirgizisztán (Hungarian), Kirgizsko (Slovak), Kirgiztan (Bahasa Indonesia), Kõrgõzstan (Estonian), Kyrgyzstan - ?????????? (Kirghiz, Russian), Quirguistão (Portuguese)