Apartado de Correos 95
15780 Santiago de Compostela
Galicia
Volver ao índice
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termos do U ao W

 

U

USB flash drive

V

vía de circunvalación

vocal

vocalía

vogal

vogalía

W