Sociedade Galega de Terminoloxía
Apartado de Correos 95
15780 Santiago de Compostela
Galicia
 

 

benvida

Obxectivos

Actividades

Estatutos

Directiva

Actas

Socios

Novidades

Ligazóns

Curso de ferramentas informáticas aplicadas ao traballo terminolóxico

Os días 29 e 30 de setembro e 6 e 7 de outubro de 2006 tivo lugar este curso na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela.

O curso foi impartido polos seguintes profesores:

Cubríronse as vintedúas prazas que se ofrecían. De feito o número de solicitudes foi superior ao dobre, o que posibilitará unha nova edición do curso no futuro.

Este acto organizouse co apoio económico de