Sociedade Galega de Terminoloxía
Apartado de Correos 95
15780 Santiago de Compostela
Galicia
 

 

benvida

Obxectivos

Actividades

Estatutos

Directiva

Actas

Socios

Novidades

Ligazóns

Ligazóns

 

Fontes de documentación lexicográfica e terminográfica galegas

 

1 Referencias xerais para o galego

Bases de datos
Centros de documentación
Asociacións profesionais
Consultas
Roldas

 

2 Corpus

Corpus de textos especializados
Corpus non especializados
Catálogos de bibliotecas en rede
Internet como corpus documental

 

3. Recursos terminográficos

Referencias xerais de interese
Repertorios terminográficos galegos de acceso electrónico

Ciencias matemáticas

Física

Química

Ciencias da terra

Ciencias do medio

Ciencias económicas e empresariais

Botánica

Zooloxía

Medicina

Urbanismo, construción e arquitectura

Industria e oficios diversos

Informática

Educación

Dereito

Comercio

Historia

Xeografía

Arqueoloxía

Filoloxía

Transporte

Literatura

Deportes

Hostalaría e restauración

Comunicación

Información, bibliotecas e arquivos

Vestimenta tradicional

Relixión

Sexualidade

Institucións relacionadas coa terminoloxía

Galicia

Estado español

Portugal

Esta páxina está aínda en construción