Sociedade Galega de Terminoloxía
Apartado de Correos 95
15780 Santiago de Compostela
Galicia
 

 

benvida

Obxectivos

Actividades

Estatutos

Directiva

Actas

Socios

Novidades

Ligazóns

 

Para inscribirte no Curso de ferramentas informáticas aplicadas ao traballo terminolóxico, enche e envía o seguinte formulario:

(IMPORTANTE: no caso de que o sistema che dea problemas para enviar o formulario, podes realizar a inscrición igualmente enviando os datos necesarios a este correo electrónico: ilganxos@usc.es)

Nome
Apelidos
Institución (se corresponde)
Correo electrónico
Teléfono
Enderezo
Comentario
Tipo de matrícula

Membro U. Vigo (sen custo)

Socio/a (25 €)

Non socio/ a parado ou estudante (30 €)

Non socio/a en activo (50 €)