Sociedade Galega de Terminoloxía
Apartado de Correos 95
15780 Santiago de Compostela
Galicia
 

 

benvida

Obxectivos

Actividades

Estatutos

Directiva

Actas

Socios

Novidades

Ligazóns

Novidades

 
Curso de ferramentas informáticas aplicadas ao traballo terminolóxico
Engadidas as fontes bibliográficas en Termos a debate
Engadida unha nova sección no web: Termos a debate