Sociedade Galega de Terminoloxía
Apartado de Correos 95
15780 Santiago de Compostela
Galicia
 

 

benvida

Obxectivos

Actividades

Estatutos

Directiva

Actas

Socios

Novidades

Ligazóns

 

Obxectivos

Os fins principais da asociación son:

  • Facilitar o coñecemento e a cohesión entre as persoas relacionadas coa terminoloxía en Galicia
  • Propiciar o intercambio de informacións e coñecementos no eido da terminoloxía
  • Promover a difusión da terminoloxía galega en todos os ámbitos
  • Promover accións formativas na área da terminoloxía (xornadas, cursos, seminarios, congresos,...)
  • Crear vínculos con outras entidades similares, especialmente do ámbito lusófono
  • Constituír unha base para a mellora do status do traballador en terminoloxía