Sociedade Galega de Terminoloxía
Apartado de Correos 95
15780 Santiago de Compostela
Galicia
 

 

benvida

Obxectivos

Actividades

Estatutos

Directiva

Actas

Socios

Novidades

Ligazóns

 

 

 

 

 

 

Termos a debate

 

Nesta sección presentamos unha relación ordenada de termos sobre os que se discutiu na Rolda de Terminoloxía do Consello da Cultura.

Cada termo remite a unha ficha elaborada gracias á xenerosidade dun membro da Rolda, que se encargou de reproducir ou facer un resumo das opinións e dos debates que xurdiron ao respecto. Para a elaboración das fichas empregáronse as seguintes fontes bibliográficas

Con esta sección preténdese simplemente que as discusións e diálogos da Rolda non se perdan no esquecemento.

 

Termos por orde alfabética

(prema na letra que desexe consultar)

 

ABC

 

DEF

 

GHI

 

JKL

 

MNÑ

 

OPQ

 

RST

 

UVW

 

XYZ

 

Se desexa colaborar, pode consultar os criterios para a elaboración das fichas premendo nesta ligazón.

As fichas elaboradas enviaranse a este correo electrónico